Forside

B150

Bygningers energitab, broer, visualisering og brandsikring er nutid og måske fremtid for B-ingeniører?

B-retningens 150 års jubilæum

I Danmark blev uddannelsen til civilbygningsingeniør etableret ved ansættelsen af professor Ludvig Holmberg ved Polyteknisk Læreanstalt i 1857.

Civilingeniører har siden uddannelsens start for 150 år siden bidraget med internationalt anerkendt forskning. Samtidig har de omsat denne indsigt til byggeri, som vi alle dagligt bruger og orienterer os i forhold til. Med den civile bygningsingeniør blev den naturvidenskabelige tilgang en del af byggeriet. 

B-retningen har udviklet sig meget over de sidste 150 år. Her i 2007 er uddannelsesmulighederne blevet flere:

Workshop- og forelæsningstemaer

Glas som konstruktionsmateriale, Næste generation byggematerialer, Architectural Engineering, Konstruktionsdesign, Lavenergibygninger samt Trafik.

Se detaljerne i her, eller gå til "jubilæumsårets arrangementer" for at se forelæsninger på video og workshoppresentationer fra tidligere arrangementer.